• No products in the cart.

Welkom bij het Europese Fire Sprinkler Netwerk!

Gestart in 2002, is het Netwerk een samenwerkingsverband tussen bedrijven en instanties op het gebied van brandbeveiliging, als mede politieke en andere organisaties, die tot gezamenlijk doel hebben het gebruik van sprinklers te bevorderen om zodoende mensen , bezittingen en het milieu te beschermen tegen ( de gevolgen van) brand. Ieder jaar overlijden ongeveer 4,000 Europeanen aan de gevolgen van brand en nog eens 100,000 meer raken gewond. Ook wordt het lokale milieu ernstig beschadigd en lopen de kosten van beschadiging aan bezittingen op tot circa €10 miljard. Toch is dit niet nodig. In steden waar sprinkler installaties gemeengoed zijn geworden is het aantal doden door brand vrijwel tot nul gereduceerd en is het aantal gewonden en de schade aan bezittingen met meer dan 80% teruggebracht. Veel brandbeveiligingsspecialisten zijn er daarom nu van overtuigd dat een wijdverbreid gebruik van sprinklers de meest efficiente manier is om verliezen te beperken. Het European Fire Sprinkler Network verzamelt en distribueert relevante informatie aangaande brandschade en sprinklers, en verbindt en ondersteunt al diegenen in Europa die geloven dat het gebruik van sprinklers essentieel is om de mensen in Europa van de gevolgen van brand te vrijwaren. Als non profit organisatie heet het Netwerk alle mogelijke deelnemers welkom, ongeacht achtergrond, maar met een gemeenschappelijk belang in verbetering van brandbeveiliging. Wij hebben uw lidmaatschap nodig om onze boodschap kracht bij te zetten, en uw ondersteuning om onze aktiviteiten te kunnen voortzetten. Download daarom het Aanmeldingsformulier en word vandaag nog lid!