• No products in the cart.

Wat wij doen

Contacten leggen in de Europese Fire Sprinkler industrie

Ten eerste tracht het Netwerk al diegenen in Europa bijeen te brengen die zich richten op het vergroten van brandveiligheid door middel van sprinklers Leden ontvangen regelmatig nieuwe relevante informatie per e-mail en kunnen het Netwerk benaderen voor aanvullende informatie en gegevens ter ondersteuning van plaatselijke aktiviteiten. Ook verzorgt het Netwerk deze website, die wordt gebruikt als bron van informatie over sprinklers.

Door met haar leden samen te werken onderhoudt het Netwerk contacten met de voor brandbeveiliging verantwoordelijke personen op Europees niveau, om hen op de hoogte te houden en te informeren over het gebruik en de voordelen van sprinklers.

Door tot het Netwerk toe te treden, demonstreren leden hun steun aan deze inspanningen en vergroten daarmee de relevantie van onze boodschap.