• No products in the cart.

De Wet

Brandbeveiligingswetgeving wordt per land zeer verschillend vormgegeven en er is ten aanzien van dit onderwerp nauwelijks onderling overleg. Om wederzijds begrip te vergroten en mensen van elkaars standpunten te laten leren, verzamelt en vertaalt het Netwerk kriskras door Europa alle relevante informatie aangaande installatie van sprinklers.

Deze informatie wordt te goeder trouw beschikbaar gesteld, maar het Netwerk kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongeacht welke claim, die zou kunnen voortkomen uit het gebruik ervan. Wend u altijd tot de desbetreffende instantie om juiste toepassing van wetgeving bevestigd te krijgen. Mocht u op de hoogte zijn van fouten of tekortkomingen in onze informatie, dan verzo Save eken wij U zich tot ons te wenden onder info@eurosprinkler.org

Voor een samenvatting van de wetgeving per land click hier of voor meer informatie over een bepaald land click hier.